Các dự án

Tập hợp các dự án mình đã và đang nghiên cứu hoặc đã ra sản phẩm. Trong đó 7Host.vn có lẽ là dự án lớn nhất đời mình cho đến hiện tại.

2 Articles
Các dự án