Giới thiệu sơ sơ về bản thân

Note: Đây có lẽ là tấm ảnh mình ưng bụng nhất từ xưa đến nay :)